Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΙΒΑΝΩΦΕΙΑ - INTERNATIONAL SWIM MEETING IVANOFEIA - 22-24/3/2024 - POSIDONIO THESSALONIKH

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.03.2024 12:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2008-2009 (21.03.2024 12:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2010-2011 (21.03.2024 12:25)
  EVENT ENTRIES BY TEAM 2007 UP (21.03.2024 12:26)
  EVENT ENTRIES BY TEAM 2008-2009 (21.03.2024 12:26)
  EVENT ENTRIES BY TEAM 2010-2011 (21.03.2024 12:27)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.03.2024 12:27)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2008-2009 (21.03.2024 12:28)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2010-2011 (21.03.2024 12:28)
  PARTICIPANTS BY EVENT 2007 UP (21.03.2024 12:29)
  PARTICIPANTS BY EVENT 2008-2009 (21.03.2024 12:29)
  PARTICIPANTS BY EVENT 2010-2011 (21.03.2024 12:29)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (22.03.2024 10:08)
  STARTING LIST FRIDAY AFTERNOON 2010-2011 (22.03.2024 17:10)
  STARTING LIST FRIDAY AFTERNOON 2008-2009 (22.03.2024 17:12)
  STARTING LIST FRIDAY AFTERNOON 2007-...... (22.03.2024 17:12)
  RESULTS FRIDAY 2010-2011 (22.03.2024 20:01)
  RESULTS FRIDAY 2008-2009 (22.03.2024 20:20)
  RESULTS FRIDAY 2007-....... (22.03.2024 20:38)
  STARTING LIST SATURDAY MORNING 2010-2011 (23.03.2024 08:52)
  STARTING LIST SATURDAY MORNING 2008-2009 (23.03.2024 08:53)
  STARTING LISTI SATURDAY MORNING 2007-........... (23.03.2024 08:54)
  RESULTS SATURDAY MORNING 2010-2011 (23.03.2024 12:47)
  RESULTS SATURDAY MORNING 2008-2009 (23.03.2024 12:47)
  RESULTS SATURDAY MORNING 2007-..... (23.03.2024 12:48)
  STARTING LIST SATURDAY AFTERNOON 2010-2011 (23.03.2024 12:49)
  STARTING LIST SATURDAY AFTERNOON 2008-2009 (23.03.2024 12:49)
  STARTING LIST SATURDAY AFTERNOON 2007-... (23.03.2024 12:50)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON FINALS 2010-2011 (23.03.2024 20:31)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON FINALS 2008-2009 (23.03.2024 20:46)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON FINALS 2007-.... (23.03.2024 20:59)
  STARTING LIST SUNDAY MORNING 2010-2011 (24.03.2024 08:43)
  STARTING LIST SUNDAY MORNING 2008-2009 (24.03.2024 08:43)
  STARTING LIST SUNDAY MORNING 2007-.... (24.03.2024 08:44)
  RESULTS SUNDAY MORNING 2010-2011 (24.03.2024 12:43)
  RESULTS SUNDAY MORNING 2008-2009 (24.03.2024 12:44)
  RESULTS SUNDAY MORNING 2007-... (24.03.2024 12:44)
  STARTING LIST SUNDAY AFTERNOON FINALS 2010-2011 (24.03.2024 12:53)
  STARTING LIST SUNDAY AFTERNOON FINALS 2008-2009 (24.03.2024 12:54)
  STARTING LIST SUNDAY AFTERNOON FINALS 2007-.... (24.03.2024 12:55)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON FINALS 2010-2011 (24.03.2024 19:30)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON FINALS 2008-2009 (24.03.2024 19:31)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON FINALS 2007-..... (24.03.2024 19:32)