Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

International Swimming Meeting "29α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ" -"29th ALEXANDRIA" 16,17,18 ΔΕΚ-DEC 2022 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ (POSIDONIO) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (THESSALONIKI)

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (15.12.2022 15:02)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (15.12.2022 15:02)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2009-2010 (15.12.2022 15:03)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2009-2010 (15.12.2022 15:03)
  PARTICIPANTS BY EVENT MEN-WOMAN (15.12.2022 15:04)
  EVENT ENTRIES BY TEAM MEN-WOMAN (15.12.2022 15:04)
  PARTICIPANTS BY EVENT 2009-2010 (15.12.2022 15:05)
  EVENT ENTRIES BY TEAM 2009-2010 (15.12.2022 15:06)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔ-ΓΥΝ (16.12.2022 17:03)
  STARTING LIST MEN-WOMEN 1st day (16.12.2022 17:04)
  STARTING LIST 2009-2010 1st day (16.12.2022 17:05)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 2009-2010 1η μέρα (16.12.2022 17:06)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 2η - 3η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16.12.2022 19:39)
  STARTING LIST 2nd- 3rd day morning MEN-WOMEN (16.12.2022 19:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16.12.2022 20:50)
  RESULTS MEN-WOMEN 1st day (16.12.2022 20:51)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α-Β (16.12.2022 21:13)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α Β (17.12.2022 13:08)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17.12.2022 13:20)
  RESULTS 2nd DAY MEN-WOMEN (17.12.2022 13:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17.12.2022 15:25)
  STARTING LIST SATURDAY FINALS MEN WOMEN (17.12.2022 15:26)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17.12.2022 19:59)
  RESULTS FINALS SATURDAY MEN-WOMEN (17.12.2022 19:59)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α Β (18.12.2022 08:57)
  STARTING LIST SUNDAY BOYS GIRLS 13 14 (18.12.2022 08:57)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18.12.2022 13:42)
  RESULTS SUNDAY MORNING MEN-WOMEN (18.12.2022 13:43)
  RESULTS SATURDAY BOYS GIRLS 13 14 (18.12.2022 15:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α Β (18.12.2022 15:20)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18.12.2022 15:22)
  STARTING LIST FINALS SUNDAY MEN - WOMEN (18.12.2022 15:23)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α Β (18.12.2022 17:02)
  RESULTS SUNDAY BOYS GIRLS 13-14 (18.12.2022 17:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18.12.2022 19:11)
  RESULTS FINALS SUNDAY MEN-WOMEN (18.12.2022 19:12)