Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΣΤΙΚΗΣ & ΜΙΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 09/03/2024

Αρχεία:
  GRΟUP ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΗΣΗΣ MINI (06.03.2024 16:31)
  GRΟUP ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (06.03.2024 16:31)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΝΙ (07.03.2024 23:15)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.03.2024 23:15)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΜΙΝΙ (07.03.2024 23:16)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΜΙΝΙ (07.03.2024 23:16)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΝ (07.03.2024 23:17)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΑΓΩΝ (07.03.2024 23:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΑ (09.03.2024 12:21)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 12:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΑ (09.03.2024 12:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 12:23)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΑ (09.03.2024 14:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 14:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΔΕΥΡΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΑ (09.03.2024 20:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 20:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΑ (09.03.2024 20:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 21:00)