Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 10-11-12 ΕΤ & ΕΑΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ 8-9 ΕΤ 9-10/3/2024 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10-11-12 ΕΤ (07.03.2024 15:33)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 8-9 ΕΤ (07.03.2024 15:33)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 10-11-12 ΕΤ (07.03.2024 15:33)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8-9 ΕΤ (07.03.2024 15:33)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (09.03.2024 09:17)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 11:05)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (09.03.2024 13:19)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 13:19)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ (09.03.2024 13:20)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 13:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ (09.03.2024 15:04)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 15:10)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (09.03.2024 17:52)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 17:53)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (09.03.2024 21:09)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.03.2024 21:46)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (10.03.2024 08:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (10.03.2024 12:36)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (10.03.2024 12:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ (10.03.2024 13:07)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (10.03.2024 13:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ (10.03.2024 14:28)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (10.03.2024 14:50)