Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 12-7-2014

Η περιφέρεια μας πραγματοποιήσει ημερίδα ορίων στο κολυμβητήριο της Καβάλας το Σάββατο 12-7-2014 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Προκήρυξη