Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

«ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2013» 2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στην Καβάλα θα διεξαχθούν αγώνες προ-αγωνιστικών κατηγοριών με την ονομασία «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2013» στις 2-3 Νοεμβρίου 2013
Προκήρυξη αγώνων