Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

«ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2014» 1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΟΘΑΚ Καβάλας διοργανώνει την 2η Διημερίδα Προαγωνιστικών Κατηγοριών «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2014» στο Κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας 50μ. σε τρείς περιόδους.
- Α αγωνιστική ενότητα - Σάββατο 1/11/2014 , ώρα 10:00π.μ.
- Β αγωνιστική ενότητα - Σάββατο 1/11/2014 , ώρα 17.30μ.μ.
- Γ αγωνιστική ενότητα - Κυριακή 2/11/2014 , ώρα 9:30π.μ.

Προκήρυξη