Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΙΗ' ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑ 5-6/12/2015

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας,με την εποπτεία της Π.Ε.Κ.ΑΝ. Μακεδονίας-Θράκης.
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας (κλειστό κολυμβητήριο 25μ.)
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

•Α’ αγωνιστική ενότητα - Σάββατο 5/12/2015, ώρα 10.30

•Β’ αγωνιστική ενότητα - Σάββατο 5/12/2015, ώρα 17.00

• Γ’ αγωνιστική ενότητα - Κυριακή 6/12/2015, ώρα 09.30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ