Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 25-26 ΜΑΙ 2024 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (22.05.2024 12:53)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (23.05.2024 10:43)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10-11-12 ΕΤ (23.05.2024 14:23)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 8-9 ΕΤ (23.05.2024 14:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 10-11-12 ΕΤ (23.05.2024 14:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8-9 ΕΤ (23.05.2024 14:24)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (24.05.2024 08:35)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (25.05.2024 09:28)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (25.05.2024 11:44)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 8-9 ΕΤΩΝ (25.05.2024 13:45)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (25.05.2024 13:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (25.05.2024 15:15)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (25.05.2024 16:15)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (25.05.2024 16:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (25.05.2024 17:52)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (25.05.2024 17:52)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (25.05.2024 19:25)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (25.05.2024 21:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (25.05.2024 21:50)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (26.05.2024 09:34)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (26.05.2024 09:35)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (26.05.2024 12:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (26.05.2024 13:19)