Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - LEFKOS PYRGOS - 3 & 4 IOYN 2023 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 9-10 (02.06.2023 14:23)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 9-10 (02.06.2023 14:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 11-12 (02.06.2023 14:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 11-12 (02.06.2023 14:24)
  EVENT ENTRIES BY TEAM 9-10 (02.06.2023 14:25)
  PARTICIPANTS BY EVENT 9-10 (02.06.2023 14:25)
  EVENT ENTRIES BY TEAM 11-12 (02.06.2023 14:26)
  PARTICIPANTS BY EVENT 11-12 (02.06.2023 14:26)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (02.06.2023 14:27)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών (03.06.2023 08:58)
  STARTING LIST Saturday morning 11-12 (03.06.2023 08:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών (03.06.2023 10:37)
  RESULTS Saturday morning 11-12 (03.06.2023 10:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών ομαδικά (03.06.2023 10:47)
  RESULTS Saturday morning 11-12 relays (03.06.2023 10:48)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί 9-10 ετών (03.06.2023 11:18)
  STARTING LIST Saturday morning 9-10 (03.06.2023 11:19)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 9-10 ετών (03.06.2023 12:35)
  RESULTS Saturday morning 9-10 (03.06.2023 12:35)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 9-10 ετών ομαδικά (03.06.2023 12:49)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ετών (03.06.2023 17:47)
  STARTING LIST Saturday afternoon 11-12 (03.06.2023 17:47)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο απόγευμα ομαδικά 11-12 ετών (03.06.2023 17:48)
  STARTING LIST Saturday afternoon relays 11-12 (03.06.2023 17:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ετών (03.06.2023 20:05)
  RESULTS Saturday afternoon 11-12 (03.06.2023 20:05)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ομαδικά (03.06.2023 20:21)
  RESULTS Saturday afternoon relays (03.06.2023 20:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή πρωί 11-12 ετών (04.06.2023 08:48)
  STARTING LIST Sunday morning 11-12 (04.06.2023 08:49)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή πρωί ομαδικά 11-12 ετών (04.06.2023 08:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή πρωί 11-12 ετών (04.06.2023 10:37)
  RESULTS Sunday morning 11-12 (04.06.2023 10:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή πρωί 11-12 ετών ομαδικά (04.06.2023 11:01)
  RESULTS Sunday morning relays 11-12 (04.06.2023 11:02)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή 9-10 ετών (04.06.2023 11:42)
  STARTING LIST Sunday morning 9-10 (04.06.2023 11:42)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή 9-10 ομαδικά (04.06.2023 11:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή πρωί 9-10 ετών (04.06.2023 12:44)
  RESULTS Sunday morning 9-10 (04.06.2023 12:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή πρωί 9-10 ετών ομαδικά (04.06.2023 13:01)