Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΝΙΟΒΕΙΑ JUNIOR 20-21 IAN 2024 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10-11-12 ΕΤ (19.01.2024 10:47)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 8-9 ΕΤ (19.01.2024 10:47)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 8-9 ΕΤ ΠΟΔΙΑ (19.01.2024 10:47)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 10-11-12 ΕΤ (19.01.2024 10:48)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8-9 ΕΤ (19.01.2024 10:48)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8-9 ΕΤ ΠΟΔΙΑ (19.01.2024 10:49)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (19.01.2024 15:49)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί 10-11-12 ετών (20.01.2024 09:15)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί 10-11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (20.01.2024 09:15)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 10-11-12 ετών (20.01.2024 13:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 10-11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (20.01.2024 13:03)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 8-9 ΕΤΩΝ (20.01.2024 13:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΔΙΑ (20.01.2024 13:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8-9 ΕΤΩΝ (20.01.2024 15:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΔΙΑ (20.01.2024 16:42)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-12 ΕΤΩΝ (21.01.2024 14:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (21.01.2024 14:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-12 ΕΤΩΝ (21.01.2024 18:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (21.01.2024 18:46)