Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΣΑΙΡΗ 2023 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 21-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι προκριματικοί στις πρωινές περιόδους, θα διεξαχθούν σε ένα κύκλο (δηλαδή, δεν θα γίνουν αργές & γρήγορες σειρές) και δεν θα μεσολαβήσει προθέρμανση ανάμεσα στις σειρές