Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗ Ν. ΟΡΕΣΤΑΔΑ ΣΤΙΣ 4.11.2023

Η διοργάνωση θα ακολουθήσει το αγωνιστικό πρόγραμμα 2 ενοτήτων που αναφέρεται στην Γενική Προκήρυξη του Παμπεριφερειακού Πρωταθλήματος.

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής Παμπεριφερειακού Πρωταθλήματος και 2ου Αγώνα Επιδόσεων Κ10-Κ11-Κ12

08.15 – 08.50     Προθέρμανση

09.00 – 09.45     2ος αγώνας μικρών αποστάσεων               Α΄αγωνιστική

 

09.45 – 10.25     Προθέρμανση

10.30 – 13.15     Παμπεριφερειακό πρωτάθλημα                 Α΄αγωνιστική

 

13.20 – 14.00     2ος αγώνας μικρών αποστάσεων               Β΄αγωνιστική

 

16.15 – 16.55     Προθέρμανση

17.00 – 19.55     Παμπεριφερειακό πρωτάθλημα                 Β΄αγωνιστική