Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 26-1-2013

Στην Καβάλα θα διεξαχθεί η ημερίδα κατάταξης προ-αγωνιστικών στις 26-1-2012 συμφώνα με το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται προς τα σωματεία η υποχρέωση που έχουν προς την ομοσπονδία για κατάθεση 10 ευρώ ανά αθλητή τους