Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ
ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΓΚΙΑΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ-ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ