Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ

Διεύθυνση

ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 18, 34-100, ΧΑΛΚΙΔΑ

Επικοινωνία

22210-87395 (Τηλ.) -22210-78891 (Fax) 6983510966 & 6977543567

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype