Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόεδρος

ΑΙΜ. ΣΧΙΖΑ

Διεύθυνση

ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 1-3, 4532, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επικοινωνία

6945-152213-26510-92207 (Fax)