Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ - ΡΟΔΟΥ

Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση

ΒΕΡΜΙΟΥ 38, 71-306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ

Επικοινωνία

2810-254287-236191-2810-262580 (Fax)