Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόεδρος

Τ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση

ΤΑΓΜΑΤ.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 15, 41222, ΛΑΡΙΣΑ

Επικοινωνία