Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 15-16/6/2012

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Κολύμβησης της Περιφέρειάς μας θα διεξάγει την Τακτική Ημερίδα Ορίων Πανελληνίων Αγώνων στις 15-16/6/2012 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Καβάλας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: