Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2-2-2013

Στο κολυμβητήριο της Καβάλας θα διεξαχθεί η τακτική ημερίδα ορίων στις 2-2-2013 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα