Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 10-11-12 ΕΤ & ΜΙΝΙ 8-9 ΕΤ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (14.06.2024 11:42)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (14.06.2024 11:43)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (14.06.2024 14:51)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (15.06.2024 09:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (15.06.2024 13:00)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΝΙ 8-9 ΕΤΩΝ (15.06.2024 13:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΝΙ 8-9 ΕΤΩΝ (15.06.2024 14:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΝΙ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (15.06.2024 15:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (15.06.2024 16:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (15.06.2024 19:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (15.06.2024 19:53)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (16.06.2024 09:01)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (16.06.2024 09:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (16.06.2024 09:12)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (16.06.2024 12:14)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (16.06.2024 12:15)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΜΙΝΙ (16.06.2024 12:15)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΜΙΝΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (16.06.2024 12:16)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΜΙΝΙ (16.06.2024 14:32)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΜΙΝΙ ΟΜΑΔΙΚΑ (16.06.2024 14:33)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (16.06.2024 16:46)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (16.06.2024 16:47)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (16.06.2024 19:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 9 ΕΤΩΝ (17.06.2024 11:27)