Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 23-24/6/2023 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 9-10 ΕΤ (22.06.2023 13:57)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 9-10 ΕΤ (22.06.2023 13:57)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 11-12 ΕΤ (22.06.2023 13:58)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 11-12 ΕΤ (22.06.2023 13:58)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (22.06.2023 14:25)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Παρασκευή 9-10 ετών (23.06.2023 13:21)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Παρασκευή 9-10 ετών Ομαδικά (23.06.2023 13:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρασκευή 9-10 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (23.06.2023 16:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρασκευή 9-10 ετών (23.06.2023 16:54)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Παρασκευή 11-12 ετών (23.06.2023 17:48)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Παρασκευή 11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (23.06.2023 17:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρασκευή 11-12 ετών (23.06.2023 21:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρασκευή 11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (23.06.2023 22:11)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών (24.06.2023 09:02)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (24.06.2023 09:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών (24.06.2023 11:24)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί 11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (24.06.2023 11:41)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο 9-10 ετών (24.06.2023 12:25)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο 9-10 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (24.06.2023 12:25)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ετών (24.06.2023 17:47)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (24.06.2023 17:47)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ετών (24.06.2023 20:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο 9-10 ετών (24.06.2023 20:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο 9-10 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (24.06.2023 20:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο απόγευμα 11-12 ετών ΟΜΑΔΙΚΑ (24.06.2023 21:08)