Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ 2-3/7/2022 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 9-10 ΕΤΩΝ (01.07.2022 13:30)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 9-10 ΕΤΩΝ (01.07.2022 13:31)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 11-12 ΕΤΩΝ (01.07.2022 13:31)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 11-12 ΕΤΩΝ (01.07.2022 13:31)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (02.07.2022 09:04)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΑ 11-12 ΕΤΩΝ (02.07.2022 11:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΑ 11-12 ΕΤΩΝ (02.07.2022 11:23)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΑ 9-10 ΕΤΩΝ (02.07.2022 12:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (02.07.2022 14:33)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (02.07.2022 14:55)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (02.07.2022 17:52)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (02.07.2022 20:19)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (02.07.2022 20:47)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (03.07.2022 08:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4η ΑΓΩΝΙΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (03.07.2022 11:10)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4η ΑΓΩΝΙΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (03.07.2022 11:24)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (03.07.2022 12:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (03.07.2022 14:28)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (03.07.2022 14:29)