Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Χειμερινοί αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης»

Η περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει τους χειμερινούς αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών στο κλειστό Δημοτικό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης στις 11-12 Μαρτίου 2017. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε τρείς περιόδους αφού σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας οι αθλητές που θα συμμετέχουν είναι περίπου 350. Οι δηλώσεις συμμετοχής και το παράβολο που ορίζεται από την Κ.Ο.Ε. στα 10 ευρώ, πρέπει να σταλούν στο email της περιφερειακής επιτροπής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07 Μαρτίου 2017 ή στο FAX: 2510 223434. H κατάθεση του παράβολου θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό της Κ.Ο.Ε. στην Εθνική Τράπεζα (080 / 480901-72).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ