Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ & ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της Χειμερινής Ημερίδας Ορίων και Ημερίδας 9-12 ετών της Περιφέρειας Κρήτης-Ρόδου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 20-21 Ιανουαρίου 2018.