Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΩΝ Α-Β 10-12 ΦΕΒ 2023 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (09.02.2023 11:06)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (09.02.2023 11:06)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (09.02.2023 13:47)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10.02.2023 16:56)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (10.02.2023 17:15)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α Β ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (10.02.2023 20:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α Β ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (10.02.2023 21:14)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 08:53)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 08:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 12:21)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 12:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 16:59)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 16:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 19:55)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (11.02.2023 20:28)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 08:43)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 08:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 11:06)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 12:08)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 16:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 16:58)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 18:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (12.02.2023 19:27)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (12.02.2023 19:36)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (12.02.2023 19:36)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (12.02.2023 19:37)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (12.02.2023 19:37)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (12.02.2023 19:38)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (12.02.2023 19:38)

Ώρες έναρξης αγώνων Χειμερινού Πρωταθλήματος κολύμβησης Β. Ελλάδος

κατηγοριών Παμπαίδων - Παγκορασίδων Α-Β

 

10/2/23 Α αγωνιστική ώρα έναρξης 17.00

11/2/23 Β αγωνιστική ώρα έναρξης 09.00

11/2/23 Γ αγωνιστική ώρα έναρξης 17.00

12/2/23 Δ αγωνιστική ώρα έναρξης 09.00

12/2/23 Ε αγωνιστική ώρα έναρξης 17.00