Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ 19-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 9-10 ΕΤΩΝ (16.03.2022 11:53)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 11-12 ΕΤΩΝ (16.03.2022 11:54)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 9-10 ΕΤΩΝ (16.03.2022 11:54)
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ 9-10 ΕΤΩΝ (18.03.2022 10:11)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (19.03.2022 09:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (19.03.2022 11:09)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ Α΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (19.03.2022 11:15)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (19.03.2022 11:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (19.03.2022 13:27)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (19.03.2022 13:49)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (19.03.2022 16:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (19.03.2022 19:09)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (19.03.2022 19:37)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Γ΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (20.03.2022 08:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Γ΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (20.03.2022 10:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ Γ΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (20.03.2022 11:13)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (20.03.2022 11:39)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (20.03.2022 13:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (20.03.2022 14:04)