Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26/06/2021
  22-06-2021       51
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  22-06-2021       309
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Στερεάς & Εύβοιας
Προκήρυξη Ημεριδας
  22-06-2021       51
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 3/7/2021 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
  22-06-2021       291
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 26/6/2021
  21-06-2021       47
Περιφερειακή Επιτροπή Αιγαίου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 4&5-6-2021
  09-06-2021       51
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 26/6/2021 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
  07-06-2021       104
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  06-06-2021       43
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
  04-06-2021       40
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  23-05-2021       46