Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 26/6/2021 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  26-06-2021       41
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  26-06-2021       25
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Στερεάς & Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ, 27/06/21)
  24-06-2021       16
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
  24-06-2021       27
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Ημερίδα ορίων 26 Ιουνίου 2021 Αλεξανδρούπολη
  23-06-2021       104
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26/06/2021
  22-06-2021       34
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  22-06-2021       282
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Στερεάς & Εύβοιας
Προκήρυξη Ημεριδας
  22-06-2021       16
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 3/7/2021 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
  22-06-2021       205
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 26/6/2021
  21-06-2021       23