Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  13-03-2019       45
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΚΟΗ
  10-02-2019       255
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΚΟΗ
  07-02-2019       117
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΗ
  02-02-2019       41
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΗ
  01-02-2019       43
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ & 2ης ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  15-01-2019       51
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ & 2η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  10-01-2019       56
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  20-12-2018       43
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (25μ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΚΥΚΡ
  16-12-2018       46
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ΕΓΟΗ
  15-12-2018       47