Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΚΟΗ
  07-02-2019       104
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΗ
  02-02-2019       38
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΗ
  01-02-2019       38
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ & 2ης ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  15-01-2019       41
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ & 2η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  10-01-2019       48
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  20-12-2018       38
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (25μ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΚΥΚΡ
  16-12-2018       39
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ΕΓΟΗ
  15-12-2018       39
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΚΥΚΡ
  13-12-2018       30
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΟΗ
  13-12-2018       38