Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ -ΝΕΟ-
  18-03-2019       94
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  17-03-2019       73
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  14-03-2019       96
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  13-03-2019       81
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΚΟΗ
  10-02-2019       296
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΚΟΗ
  07-02-2019       224
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΗ
  02-02-2019       71
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΗ
  01-02-2019       72
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ & 2ης ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  15-01-2019       82
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ & 2η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  10-01-2019       86