Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  20-12-2018       60
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (25μ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΚΥΚΡ
  16-12-2018       74
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ΕΓΟΗ
  15-12-2018       93
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΚΥΚΡ
  13-12-2018       55
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΟΗ
  13-12-2018       75
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ
  09-12-2018       90
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ
  07-12-2018       113
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX &ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  19-11-2018       73
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX &ΗΜΕΡΙΔΑ 9-12 ΕΤΩΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  15-11-2018       110
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ & 2η ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  18-06-2018       114