Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

39α ΝΙΟΒΕΙΑ - 39th NIOBEIA, 7-9/4/2023, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - POSIDONIO S.P. THESSALONIKI

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (06.04.2023 14:39)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (06.04.2023 14:39)
  PARTICIPANTS BY EVENT (06.04.2023 14:39)
  EVENT ENTRIES BY TEAM (06.04.2023 14:40)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - TIME SCHEDULE (07.04.2023 12:32)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (07.04.2023 17:45)
  STARTING LIST FRIDAY AFTERNOON (07.04.2023 17:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (07.04.2023 20:42)
  RESULTS FRIDAY AFTERNOON (07.04.2023 20:42)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (08.04.2023 08:48)
  STARTING LIST SATURDAY MORNING (08.04.2023 08:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (08.04.2023 12:32)
  RESULTS SATURDAY MORNING (08.04.2023 12:33)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (08.04.2023 17:08)
  STARTING LIST SATURDAY AFTERNOON FINALS (08.04.2023 17:09)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (08.04.2023 17:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (08.04.2023 20:15)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ (08.04.2023 20:15)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON FINALS (08.04.2023 20:16)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON 400 FREESTYLE (08.04.2023 20:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (08.04.2023 20:30)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON RELAYS (08.04.2023 20:30)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (09.04.2023 08:46)
  STARTING LIST SUNDAY MORNING (09.04.2023 08:47)
  ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ) (09.04.2023 08:58)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (09.04.2023 12:31)
  RESULTS SUNDAY MORNING (09.04.2023 12:32)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (09.04.2023 12:56)
  STARTING LIST SUNDAY AFTERNOON FINALS (09.04.2023 12:59)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (09.04.2023 16:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (09.04.2023 18:41)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON FINALS (09.04.2023 18:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 800-1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ (09.04.2023 18:42)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON 800-1500 FREESTYLE (09.04.2023 18:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (09.04.2023 18:53)