Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 03-12-2022

Αρχεία:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ (22.11.2022 15:18)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (22.11.2022 15:18)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (30.11.2022 20:22)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (30.11.2022 20:23)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (30.11.2022 20:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (30.11.2022 20:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟ (02.12.2022 17:00)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟ (02.12.2022 17:01)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟ (02.12.2022 17:01)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟ (02.12.2022 17:02)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (02.12.2022 18:51)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (03.12.2022 22:36)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (03.12.2022 22:37)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (03.12.2022 22:37)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (04.12.2022 14:08)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (04.12.2022 14:08)