Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Αιγαίου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 4&5-6-2021
  09-06-2021       29
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 26/6/2021 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
  07-06-2021       81
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  06-06-2021       30
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
  04-06-2021       35
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  23-05-2021       28
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
  21-05-2021       39
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/05/2021
  18-05-2021       44
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 22/5/2021
  17-05-2021       64
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  16-05-2021       32
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 22/5/2021 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
  11-05-2021       53