Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 15-16 ΜΑΙΟΥ 2021 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
  11-05-2021       111
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ
  07-05-2021       95
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  25-04-2021       44
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 24/4/2021 Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
  24-04-2021       49
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
  23-04-2021       39
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 24-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
  21-04-2021       213
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 24/4/2021
  20-04-2021       46
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ, Καβάλα 24-4-2021
  19-04-2021       46
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  19-04-2021       42
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/04/2021
  18-04-2021       234